Thẻ HTML cơ bản nhất

Trong bài trước dựa theo cách thức hiển thị trên trình duyệt Website chúng ta đã phân ra làm 2 loại đó là Block và Inline. Trong bài này chúng ta sẽ đi sâu hơn vào cấu trúc tạo nên 1 thẻ html , và theo mục đích sử dụng chúng ta sẽ phân loại chúng thành các nhóm khác nhau.

thẻ html

Trên hình ta có 1 thẻ h1 là thẻ con của thẻ <body >.. </body > . Phần tròn đỏ 1 chúng ta gọi thẻ mở dùng để đánh dấu vị trí bắt đầu của thẻ. Phần tròn đỏ 2 chúng ta gọi là thẻ đóng dùng để đánh dấu vị trí kết thúc của thẻ và Phần tròn đỏ 3 chúng ta gọi là phần nội dung của thẻ h1 và thẻ h1 thuộc dạng khối (block). Trên đây là cấu trúc đầy đủ của 1 thẻ cơ bản , từ đây chúng ta lại có nhưng cách phân chia loại thẻ khác theo cấu trúc đó là :

Thẻ chỉ có thẻ mở Là những thẻ chỉ có thẻ mở mà không có thẻ đóng ví dụ như thẻ <img > là thẻ để hiển thị hình ảnh, dánh dấu đây là thẻ ảnh trong văn bản html của chúng ta. Và còn nhiều thẻ khác nữa <link > , <meta >,

Thẻ không có nội dung ví dụ thẻ <br > chức năng của thẻ này là để ngắt dòng.

Qua ví dụ trên chúng ta cũng thấy được tên thẻ bao giờ cũng đc bao quanh bởi ký tự < > điểm khác nhau giữa thẻ đóng và thẻ mở đó là thẻ đóng thì có thêm ký tự "/" .

Chút Lưu Ý

Thẻ trong html không phân biệt chữ hoa và thường nhưng trong thực tế thì chúng ta chỉ nên dùng chữ thường thôi nhé, Bài này khá ngắn và cũng có chút ít chia sẻ của mình, sau này vào thực tế viết code với sự hỗ trợ của các công cụ viết code như VScode thì chúng ta cũng không hay để ý về những thẻ đóng mở này. Nhưng trên hết với những bạn mới tinh thì đây lại là những khái niệm rất cơ bản mà chúng ta không thể bỏ qua.

Tag: HTML