Ngôn ngữ lập trình

Chúng ta học viết mã và đều hiểu rằng máy tính của chúng ta không thể hiểu được những gì mà chúng ta viết, máy tính chỉ hiểu và đọc được 2 số 0 và 1 thôi đó là ngôn ngữ máy. Khi chúng ta chạy chương trình các dòng mã của chúng ta sẽ được dịch từ trên xuống dưới, từ trái sang phải thành các câu lệnh mà máy tính hiểu được. Quá trình này gọi là thông dịch mã.

Đối với 1 số ngôn ngữ lập trình mã code được dịch xong xuôi hết rồi sau đó mới chạy chương trình quá trình này gọi là biên dịch mã. Để hiểu rõ hơn minh sẽ lấy 1 ví dụ nhỏ sau, bạn có 10 dòng mã sau khi bạn viết xong bạn nhấn Enter để chạy chương trình mình hãy cùng tưởng tượng là sau khi bạn nhấn phím Enter sẽ có 1 người trung gian ở giữa dịch xong 10 dòng mã của bạn ra thành số 0 và 1 rồi đưa cho máy tính thực hiện. Quá trình này là biên dịch mã.
Đối với Javascript khi mã của bạn viết xong và chạy chương trình thì quá trình dịch mã và chạy hay thực thi được thực hiện luôn. Người trung gian dịch được câu nào thì đưa cho máy tính chạy luôn theo thời gian thực. Chính vì thế mà Javascript có tốc độ thực thi rất là nhanh.

ngon ngu

Khái niệm cơ bản

Khi tiếp xúc hay học ngôn ngữ lập trình chúng ta đều bắt gặp các khái niệm Biến , Điều kiện, Vòng lặp Hàm và chúng ta phải tuân theo các quy tắc của thể hiện các khái niệm đó hay chính xác hơn là cú pháp. Vậy bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao lại có các khái niệm đó không ? Chúng sinh ra để làm gì ? Tại sao trong ngôn ngữ nào cũng đều có ?

Biến : Biến được sinh ra dùng để lưu trữ dữ liệu và theo dõi sự thay đổi các giá trị mà biến lưu trữ trong quá trình chương trình được thực thi.

Điều kiện : sinh ra với mục đính là ra quyết định thực thi ứng với mỗi điều kiện đúng sai.

Vòng lặp : Có những công việc tác vụ lặp đi lặp lại khi đó chúng ta cần đến vòng lặp, vòng lặp không thể là lặp vô hạn mà sẽ có điểm dừng khi điều kiện lặp không thõa mãn.

Hàm : là những đoạn mã được tổ chức thành những thành phần logic và tái sử dụng được.

Kết thúc

Khi bắt đầu học 1 ngôn ngữ mình gặp khá nhiều khó khăn trong việc làm quen với cú pháp của các ngôn ngữ, mình nhận thấy chúng đều có những điểm chung, và mình tìm hiểu chia sẻ cùng các bạn trong bài viết này, nếu bạn thấy chưa chính xác hoặc cần bổ sung hay liên hệ mình để mình hoàn thiện thêm. Cảm ơn các bạn đã đọc.

-->