Clients và Sever

Khi máy tính , điện thoại của bạn kết nối internet và bạn vào trình duyệt gõ vào thanh url 1 địa chỉ, hay bất kỳ ký tự văn bản nào vào đó và gõ phím enter thì bạn đã gửi 1 yêu cầu của bạn đến 1 máy chủ nào đó. Khi đó bạn là client (là máy khách) , còn chiếc máy tính nằm ở đâu đó trên thế giới trả về cho bạn những thông tin bạn nhận được được gọi là máy chủ ( sever ).

mô hình client sever

Chi Tiết Hơn

Như vậy clients là máy đưa ra yêu cầu và máy chủ là máy trả lời cho những yêu cầu cầu đó, client không mất gì cả không phải trả phí gì để được máy chủ yêu cầu, clients chỉ nhận và sử dụng những gì được máy chủ cung cấp.

Sever sinh ra là để đáp ứng các yêu cầu của phía clients mỗi khi nhận được yêu cầu của clients thì sever sẽ tìm kiếm và trả về đúng yêu cầu mà clients muốn nhận. Trong nhiều trường hợp khi có yêu cầu từ clients để xử lý yêu cầu này Sever A cần 1 yêu cầu từ Sever B để có thể trả về kết quả cho clients. Khi này Sever A lại thành client và máy chủ lại là Sever B.

Tổng kết lại

Như vậy trong một mạng máy tính rất nhiều các thiết bị kết nối với nhau bất cứ khi nào 1 thiết bị gửi yêu cầu đến 1 thiết bị khác thì thiết bị đó đóng vai trò là máy khách (client) thiết bị chịu trách nhiệm phản hồi lại yêu cầu từ máy khách thì thiết bị đó đóng vai trò là sever. 1 điểm lưu ý quan trọng trong mô hình client - sever sử dụng giao thức http là : với mỗi bất kì yêu cầu nào từ máy khách thì máy chủ luôn phải có phản hồi về cho máy khách kết quả mà sever xử lý với yêu cầu mà máy khách đó gửi lên.

Cơ bản nhất về mô hình và cách thức hoạt động của client và sever chỉ có bấy nhiêu đó mình hi vọng bạn đã biết thêm được chút thông tin hữu ích khi đọc xong bài này. Cảm ơn bạn.