Biến và biểu thức toán học

Biến

Khi mới bắt đầu làm quen với javascript cũng như các ngôn ngữ lập trình chúng ta sẽ đều được học về biến, với mỗi một ngữ lập trình thì đều có những quy tắc khác nhau trong việc sử dụng, khái báo, và lưu trữ giá trị của biến. Như vậy Biến được dùng để lưu trữ giá trị. Giá trị là gì ? có những loại nào ? biến trong javascript thuộc loại dynamic typing nghĩa là sao ?

Giá trị mà biến được sử dụng để lưu trữ đó là số, là chuỗi ký tự văn bản, là mảng, là giá trị logic đúng và sai, là đối tượng... , Trong javascript để miêu tả tính linh động của biến chúng ta thường hay sử dụng ví dụ sau var a = 2 rồi ở đâu đó chúng ta lại viết var a = "abcxyz" . Đây là câu lệnh khai báo biến cơ bản trong javascript var là từ khóa đây là cú pháp khai báo biến trong javascript , còn cú pháp là gì thì đó là những yêu cầu bắt buộc người viết mã phải tuân theo để khi chương trình được biên dịch và máy tính chạy không bị lỗi, đúng theo ý định của người viết mã.

Trở lại với ví dụ trên việc biến a lúc thì giữ giá trị số, lúc thì giữ giá trị là chuỗi là điều cho phép và được chấp nhận trong javascript , nhưng với 1 số ngôn ngữ khác thì điều này không thể. Vậy bản chất mà chúng ta cần quan tâm ở đây là gì ?. Đó là javascript chỉ quan tâm đến giá trị mà biến đó lưu trữ , chứ không quan tâm đến biến đó thuộc kiểu nào. Khác hẳn với 1 số ngôn ngữ khác khi khai báo có kiểu là số, hoặc chuỗi thì phải viết rõ ra như int , string ,float ... Các ngôn ngữ này lại đặt trọng tâm vào kiểu của biến. Chính điều này tạo ra sự linh hoạt của javascript.

biến trong js

Biểu thức toán học

Khi đã có biến để lưu trữ giá trị để thực hiện hành động trên các giá trị này chúng ta cần đến các phép toán sau đây chúng ta sẽ có 1 số biểu thức trong javascript.

  • Gán = : var a = 2 Giá trị 2 được gán cho biến a
  • Toán : + (cộng), -(trừ), *(nhân), /(chia)
  • Tổ hợp : Là sự kết hợp giữa gán và toán +=, -=, *=, (a+=3 tương đương a = a +3)
  • Tăng/Giảm ++, --, (a++ tương đương a = a + 1 )
  • Truy cập "."Chúng ta sẽ tìm hiểu khi nghiên cứu về đối tượng trong Js.
  • Tương Đương : ==(bằng tương đối) === (bằng tuyệt đối) != (khác tương đối) !== (khác tuyệt đối)
  • So Sánh: < , >, <= ,=>
  • Logic: && (và) || (hoặc)

Lưu ý nhỏ : Kết quả của các phép toán ( Tương đương , So sánh , Logic ) luôn cho chúng ta 2 giá trị đúng hoặc sai.

Trên đây là các biểu thức được sử dụng trong javascript mỗi một biểu thức sẽ cho chúng ta các kết quả khác nhau , từ các kết quả này chúng ta sẽ điều khiển để cho máy tính cần biết việc gì cần làm tiếp theo. Chúng ta sẽ sẽ dụng và hiểu các biểu thức này trong các bài viết tiếp theo nhé. Trong bài viết này là chia sẻ đặc thù của biến trong javascript, trong quá trình mình học và sửa lỗi và tìm lỗi thì mình luôn đặt câu hỏi trong đầu là giá trị của biến ở đây là thế này , sau khi chạy đến đây giá trị của nó là bao nhiêu ? Mình quan tâm đến giá trị của biến thì việc theo dấu và sửa lỗi cũng nhanh hơn. Cảm ơn các bạn đã đọc.